Boris Noshpal  Law & Patent Office

            Борис Ношпал  Адвокатска и патентна канцеларија

 

Делокруг

Граѓанско право

Семејно и наследно право

Стопанско право

Имотно право

                                                          Управно право

   Право на индустриска сопственост

     Патентирање , лиценцирање , брендирање....

     заштита на марка и индустриска сопственост.

     прочитај повеќе ...

 Boris Noshpal  Law & Patent office